Disclaimer

U bent hier:

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website ControChol.be. De informatie die u op deze site aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Door deze site te gebruiken of te betreden, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder enige beperking.

Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden.

Inhoud

Terwijl EG N.V. zich geen inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te zetten, geeft EG N.V. geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de site. EG N.V. geeft evenmin waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud daarvan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Noch EG N.V., noch enige andere partij die betrokken is in de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of voor virussen die deze kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van, of browsen in de site of het downloaden van informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud van de site. EG N.V. behoudt zich het recht voor om een gedeelte of de gehele functionaliteit van haar site te onderbreken of op te heffen.

Privacy

EG N.V. respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Bekijk de EG N.V. Privacy Policy.

Websites en links naar derden

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-EG N.V. Sites.

Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid of conditie of met een ziekte. Hiervoor dient u altijd een dokter of andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.

Wet in aanmerking

Tenzij anders staat vermeld, zijn alle productnamen met het handelsmerksymbool, handelsmerken van EG N.V.. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of om het even welke andere materialen - tenzij het in dit punt toegelaten wordt - is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk betekenen op de wet op het copyright, de wet op de handelsmerken, de wet op laster en eerroof, de wet op de privacy en op de regels en statuten van openbaarheid en communicatie. Gelieve er rekening mee te houden dat EG N.V. de rechten op haar intellectuele eigendom op een actieve en offensieve manier afdwingt en dit binnen alle mogelijkheden die de wet haar biedt. De volledige inhoud van de website is onderhevig aan copyrightbescherming. Copyright © 2013 EG N.V. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commercieel individuele raadpleging en met behoud van alle copyright en andere eigendomsaankondigingen. De inhoud van de website mag vervolgens niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier worden geherdistribueerd. Behalve in de omstandigheden zoals hierboven uitdrukkelijk zijn voorzien, mag u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EG N.V. geen enkele informatie, tekst of document uit deze website en geen enkel onderdeel ervan in om het even welk elektronisch medium of in hard copy kopiëren, tonen, downloaden, distribueren, wijzigen, reproduceren, herpubliceren of opnieuw doorzenden, noch om het even welk afgeleid werk creëren dat gebaseerd is op deze beelden, teksten of documenten.

Deze website en de inhoud zijn erop gericht conform te zijn met de wetten en reglementeringen in België. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers België, is de informatie met betrekking tot de EG N.V.-producten uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België. Andere landen kunnen andere wetten hebben, andere vereisten inzake regelgeving en medische praktijken die verschillen van deze in België.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website zullen worden beheerst door het recht van België zonder rekening te houden met de principes van internationaal privaatrecht. Om het even welke juridische vordering, handeling of maatregel die verband houdt met deze website zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van België.

Varia

EG N.V. behoudt zich het recht voor om materiaal op deze website te wijzigen of te vernietigen en dit op om het even welk moment en naar eigen goeddunken.


Privacy statement

EG N.V. erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Dit betekent voor ons een engagement met betrekking tot het respecteren van de persoonlijke levenssfeer evenals het respecteren van de praktijken die van toepassing zijn op het verzamelen, het bijhouden en het gebruiken van persoonlijke informatie en gegevens.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt. U wordt altijd verwittigd over de manier waarop we deze informatie zullen gebruiken. De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen door een mail te sturen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn.

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites plaatsen brokjes informatie in uw computer, als u hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren.

© 2018 EG N.V. - Divisie Consumer Care. All right reserved. - Disclaimer | Version Française | Powered by Crystal Digit